Het consult kan alleen doorgaan als ik uiterlijk op de afgesproken datum de intake van je terug heb ontvangen, samen met het toestemmingsformulier. Indien ik deze bescheiden niet op tijd heb, gaat je consult niet door. Deze kan dan verplaatst worden, echter wordt wel een toeslag berekend in
verband met de verloren tijd. Door het consult aan te vragen ga je ook akkoord met het
verwerken van de gegevens, zoals genoemd in de Privacy-verklaring.

Ik kan je als deskundige helpen op het gebied van slapen, maar ik ben geen therapeut, arts, orthopedagoog of kinderpsycholoog. Ik verhelp geen ziektes of afwijkingen van welke aard dan ook. Raadpleeg dus altijd een arts als er iets is dat medisch opgelost mag worden. Spoed hoort hier ook thuis.

Er is geen garantie op succes. Daarvoor spelen er te veel variabelen. Je betaalt voor het consult, wat daar uitkomt en wat je daarmee wil doen is aan jou. Uiteraard krijg je een compleet, op maat gemaakt slaapplan en is de methode goed en bewezen.

Ik ben te aller tijden in de mogelijkheid een consult te weigeren, zonder opgave van reden en ook als er een datum is besproken en al is betaald. Uiteraard ontvang je in dat geval het volledige bedrag gewoon terug.

Ik probeer altijd de afgesproken datum te respecteren. Maar heel soms lukt het niet. Ik ben ook maar een mens en mama van 2 lieve kleine meisjes, en werk hiernaast nog 20 uur per week onder contract bij een baas. Uiteraard bied ik je dan altijd een alternatief of de mogelijkheid tot annuleren.

Een eenmaal gereserveerd consult heeft een betaalverplichting. Als er geen betaling is ontvangen op de uiterlijke betaaldatum, vervalt de reservering. Een eenmaal betaald consult kan worden geannuleerd tot 48 uur voorafgaand aan het consult. Na die periode is er geen restitutie meer mogelijk.